រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Kampong Chhnang Administration
ស្វែងរក

ថ្នាក់ដឹកនាំខេត្ត

 • 5.7ពាន់
 • ដោយ Admin

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង អាណត្តិទី៣ មានចំនួន ២៣រូប ស្រី ៤រូប ដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ឡុង ឈុនឡៃ ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្ត។

គណៈអភិបាលខេត្ត

ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងដឹកនាំដោយ ឯកឧត្តម ស៊ុន សុវណ្ណារិទ្ធិ  ជាអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្ត អមដោយអភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត នាយករដ្ឋបាលខេត្ត នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត  នាយកទីចាត់ការ ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្ម  និងប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត។   

អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

 • ឯកឧត្តម ហេង ពិទូ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្តម អម សុភា អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្តម ស្រ៊ន សំឫទ្ធី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • លោកជំទាវ ប៊ន សុភី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្ដម សាន់ យូ អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត
 • ឯកឧត្ដម នៃ ចារី អភិបាលរងនៃគណៈអភិបាលខេត្ត

នាយករដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក អ៊ុន សុផល នាយករដ្ឋបាលខេត្ត

នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក គង់ សុវណ្ណអស្ចារ្យ នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក លៀង ជុំសុបិន្ត នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក ខឹម ចាន់នឿន នាយករងរដ្ឋបាលខេត្ត

នាយកទីចាត់ការ និងប្រធានអង្គភាពចំណុះរដ្ឋបាលខេត្ត

 • លោក សៅ កៅ នាយកទីចាត់ការរដ្ឋបាលខេត្ត
 • លោក ហង្ស ពិសី នាយកទីចាត់ការផែនការ និងវិនិយោគខេត្ត
 • លោក ម៉ុន វុត្ថា នាយកទីចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុខេត្ត
 • លោក យ៉ង់ វណ្ណា នាយកទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សខេត្ត
 • លោក វ៉ាន់ ប៊ុនថាត នាយកទីចាត់ការអន្តរវិស័យខេត្ត
 • លោក ហែ ពុធភក្ដី ប្រធានអង្គភាពលទ្ធកម្មខេត្ត
 • លោក ឈាង បូរ៉ា ប្រធានអង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយខេត្ត