រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Kampong Chhnang Administration
ស្វែងរក

រចនាសម្ព័ន្ធ

 • 8.3ពាន់
 • ដោយ Admin

រចនាសម្ព័ន្ធរដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងត្រូវបានរៀបចំយោងតាមបច្បាប់ និង​លិខិតបទដ្ឋាន​គតិយុត្ត​ដូចខាងក្រោម៖

 • ច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ
 • អនុក្រឹត្យលេខ ២១៦ អនក្រ.បក ស្ដីពីតួនាទី ភារកិច្ច និង​ទំនាក់ទំនងការងាររបស់​ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលខេត្ត ក្រុមប្រឹក្សា គណៈអភិបាលក្រុង និង​ក្រុម​ប្រឹក្សា គណៈអភិបាល​ស្រុក
 • ប្រកាសលេខ៤២៧៤ ប្រ.ក ស្តីពី​ការបង្កើត​ការិយាល័យ​ចំណុះ​ទីចាត់​ការ​នៃសាលាខេត្ត ការ​បង្កើត​ការិយាល័យ​នៃសាលាក្រុង ការបង្កើតការិយាល័យ​នៃសាលាស្រុក និងការ​កំណត់​តួនាទី​ភារកិច្ច របៀប​របប​ការងារ​នៃការិយាល័យ​ទាំងនេះ
 • ប្រកាសលេខ៣២៤ សហវ-ប្រក ស្តីពីនិតិវិធីនៃការបង្កើត ការរៀបចំ និងការប្រព្រឹត្តទៅនៃគណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម និងអង្គភាពលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋបាលរាជធានី ខេត្ត ក្រុង ស្រុក ខណ្ឌ

ក្រុមប្រឹក្សាខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានគណៈកម្មាធិការដូចខាងក្រោម៖

ក. គណៈកម្មាធិការសម្របសម្រួលបច្ចេកទេស

ខ. គណៈកម្មាធិការពិគ្រោះយោបល់ កិច្ចការស្រ្តី និងកុមារ

ឃ. គណៈកម្មាធិការលទ្ធកម្ម

ង. គណៈកម្មាធិការនានា

គណៈអភិបាលខេត្ត

 • នាយករដ្ឋបាល ខេត្ត
  • ទីចាត់ការរដ្ឋបាល
  • ទីចាត់ការផែនការនិងវិនិយោគ
  • ទិចាត់ការហិរញ្ញវត្ថុ
  • ទីចាត់ការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្ស
  • ទីចាត់ការអន្តរវិស័យ
  • អង្គភាពលទ្ធកម្ម
  • អង្គភាពច្រកចេញចូលតែមួយ