រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Kampong Chhnang Administration
ស្វែងរក

រដ្ឋបាល ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង សម្រេច បិទ ខ្ទប់ ជាបណ្ដោះ អាសន្ន ភូមិសាស្ត្រ ភូមិ កណ្ដាល សង្កាត់ ផ្សារ ឆ្នាំង ក្រុង កំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែល ជាតំបន់ មានការ ឆ្លង រាល ដាល នៃជំងឺ កូវីដ-១៩ ក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ»។

  • 625
  • ដោយ taravong

កំពង់ឆ្នាំង៖ នៅថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ រដ្ឋបាល ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង បានដាក់ចេញ សេចក្ដីសម្រេច ស្ដីពី ការ បិទ ខ្ទប់ ជាបណ្ដោះ អាសន្ន ភូមិសាស្ត្រ ភូមិ កណ្ដាល សង្កាត់ ផ្សារ ឆ្នាំង ក្រុង កំពង់ឆ្នាំង ខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដែល ជាតំបន់ មានការ ឆ្លង រាល ដាល នៃជំងឺ កូវីដ-១៩ ក្នុង «ព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍ ២០កុម្ភៈ» ចាប់ពី ថ្ងៃទី១២ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ ក្នុងគោលបំណង ធានា ដល់ប្រសិទ្ធភាព នៃការ ទប់ស្កាត់ ការ ឆ្លង រាល ដាល នៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុង ភូមិសាស្ត្រ ដែល ត្រូវ បាន បិទខ្ទប់ និង ទប់ស្កាត់ជំងឺនេះ មិន ឪ្យ ឆ្លង រាលដាល ទៅ តំបន់ ផ្សេង ទៀត រហូត ដល់មាន ការ សម្រេច ជាថ្មី។

អត្ថបទទាក់ទង