រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Kampong Chhnang Administration
ស្វែងរក

សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្ត ស្តីពីការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិៈគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩

  • 1.3ពាន់
  • ដោយ Admin

ការប្រមូលពន្ធលើមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិៈគ្រប់ប្រភេទសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩ ត្រូវចាប់ផ្តើមប្រមូលពីថ្ងៃទី១ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ រហូតដលថ្ងៃទី៣០ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩។

រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសង្ឃឹមថាៈ ឯកឧត្តមលោកជំទាវ លោកឧកញ៉ាលោកលោកស្រីដែលជាម្ចាស់មធ្យោបាយដឹកជញ្ជូននិងយានជំនិៈគ្របមប្រភេទទាំងអស់និងអញ្ជើញបំពេញកាតព្វកិច្ចបង់ពន្ធជូនរដ្ឋគ្រប់ៗគ្នា។

អត្ថបទទាក់ទង