រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Kampong Chhnang Administration
ស្វែងរក

កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារពិសេសលុបបំបាត់ជម្ងឺគ្រុនចាញ់អន្តរខេត្ត(កំពង់ស្ពឺ កំពង់ឆ្នាំង និងពោធិ៍សាត់)

  • 443
  • ដោយ taravong

កំពង់ឆ្នាំង៖ ថ្ងៃទី១៤ ខែ មករា ឆ្នាំ ២០២០ នៅមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តកំពង់ស្ពឺ មានបើកកិច្ចប្រជុំក្រុមការងារពិសេសលុបបំបាត់ជម្ងឺគ្រុនចាញ់អន្តរខេត្ត(កំពង់ស្ពឺ កំពង់ឆ្នាំង និងពោធិ៍សាត់)។

សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាៈ ឯកឧត្តម អម សុភា អភិបាលរង ខេត្ត កំពង់ឆ្នាំង បាន ដឹកនាំ មន្ត្រី លេខាធិការដ្ឋាន លុប បំបាត់ជម្ងឺគ្រុន ចាញ់ ខេត្ត ចូលរួម កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារពិសេសលុបបំបាត់ជម្ងឺគ្រុនចាញ់អន្តរខេត្ត នោះដែរ។

គោលបំណងនៃកិច្ច ប្រជុំ នេះ ធ្វើឡើង ដើម្បីលុបបំបាត់ជម្ងឺគ្រុនចាញ់នៅតំបន់ ឱរ៉ាល់ និងភ្នំក្រវ៉ាញ និងលុបបំបាត់ទាំងស្រុងនៅឆ្នាំ ២០២៥ តាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តជាតិ ដាក់ចេញ ៕

អត្ថបទទាក់ទង