រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Kampong Chhnang Administration
ស្វែងរក

សិក្ខាសាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំរួម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ្ញវត្ថសាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាពនិងសម្លេង

  • 280
  • ដោយ taravong

កំពង់ឆ្នាំង៖ នាព្រឹកថ្ងៃទី២១ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២០នេះ នៅសាលប្រជុំមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុខេត្តកំពង់ឆ្នាំង មានបើកសិក្ខា
សាលាពិគ្រោះយោបល់ស្តីពីសេចក្តីព្រាងគោលការណ៍ណែនាំរួម ស្តីពីការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញ្ញវត្ថសាធារណៈ របស់រាជរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាពនិងសម្លេង រៀបចំដោយក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ។ កិច្ចប្រជុំតាមរយៈប្រព័ន្ធបញ្ជូនរូបភាពនិងសម្លេងដោយមានវត្តលោក អ៊ូ ជួបកុសលប្រធានមន្ទីរសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញវត្ថុខេត្តកំពង់ឆ្នាំង និងមានការចូលរួមពីថ្នាក់ដឹកនាំមន្ទីរ ប្រធានគណនេយ្យ អង្គភាព ចូលរួមផងដែរ។

គោលបំណង ដើម្បីប្រមូលព័ត៌មាន និងធាតុចូលគន្លឹះៗ សម្រាប់ជាមូលដ្ឋានរឹងមាំក្នុងការរៀបចំគោលការណ៍ណែនាំរួមឱ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយ, ស៊ីជម្រៅ, និងមានវិសាលភាពគ្របដណ្ដប់លើវដ្តថវិកាទាំងមូល ទាំងថ្នាក់ជាតិ និងថ្នាក់ក្រោមជាតិ ៕

អត្ថបទទាក់ទង