រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Kampong Chhnang Administration
Administrative Services
ទិដ្ឋការ និត្យាកូលកម្ម ការចុះបញ្ជី ការផ្តល់សេវា ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ការផ្ទេរសិទ្ធ
Learn More
Sectors Around Province
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងទីតាំងនៃមន្ទីរ-អង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្ត
Learn More
Weather
KAMPONG CHHNANG WEATHER
CurrencyUnitBuy
USA DollarUSD/KHR14080
Australian DollarAUD/KHR12907
Canadian DollarCAD/KHR13104
Switzerland FrancCHF/KHR14490
Off-shore CNYCNH/KHR1611
China YuanCNY/KHR1610
European EuroEUR/KHR14814
អង្ករ IR២,០០០៛
សណ្តែកបាយ៦,០០០៛
សណ្តែកសៀង៤,៥០០៛
សាច់ជ្រូក២០,០០០៛
សាច់គោ៣៧,០០០៛
សាច់មាន់(ស្រែ)២៥,០០០៛
សាច់មាន់(កសិកម្ម)១,០០០៛
ប្រេងសាំង(Tela)៣,០០០៛

Mongbarang Village, Sangkat PhaÉ, Krong Kampong Chhnang, Kampong Chhnang Province

Email : info@kampongchhnang.gov.kh

Phone Number : (+855) 26 988 652

© 2020

All Rights Reserved by Kampong Chhnang Administration

Last update : 1 year ago