រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Kampong Chhnang Administration
Administrative Services
ទិដ្ឋការ និត្យាកូលកម្ម ការចុះបញ្ជី ការផ្តល់សេវា ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ការផ្ទេរសិទ្ធ
Learn More
Sectors Around Province
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងទីតាំងនៃមន្ទីរ-អង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្ត
Learn More
Weather
KAMPONG CHHNANG WEATHER
CurrencyUnitBuy
USA DollarUSD/KHR14063
Australian DollarAUD/KHR13105
Canadian DollarCAD/KHR13169
Switzerland FrancCHF/KHR14567
Off-shore CNYCNH/KHR1625
China YuanCNY/KHR1627
European EuroEUR/KHR14914
អង្ករ IR២,០០០៛
សណ្តែកបាយ៦,០០០៛
សណ្តែកសៀង៤,៥០០៛
សាច់ជ្រូក២១,០០០៛
សាច់គោ៣៨,០០០៛
សាច់មាន់(ស្រែ)២៥,០០០៛
សាច់មាន់(កសិកម្ម)១០,០០០៛
ប្រេងសាំង(Tela)៣,៣៥០៛

Mongbarang Village, Sangkat PhaÉ, Krong Kampong Chhnang, Kampong Chhnang Province

Email : info@kampongchhnang.gov.kh

Phone Number : (+855) 26 988 652

© 2021

All Rights Reserved by Kampong Chhnang Administration

Last update : 1 year ago