រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Kampong Chhnang Administration
Administrative Services
ទិដ្ឋការ និត្យាកូលកម្ម ការចុះបញ្ជី ការផ្តល់សេវា ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ការផ្ទេរសិទ្ធ
Learn More
Sectors Around Province
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងទីតាំងនៃមន្ទីរ-អង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្ត
Learn More
Weather
KAMPONG CHHNANG WEATHER
CurrencyUnitBuy
USA DollarUSD/KHR14120
Australian DollarAUD/KHR12751
Canadian DollarCAD/KHR12996
Switzerland FrancCHF/KHR14290
Off-shore CNYCNH/KHR1577
China YuanCNY/KHR1577
European EuroEUR/KHR14581
អង្ករផ្កាខ្ញី៣,២០០៛
អង្ករ IR១,៩០០៛
សណ្តែកបាយ៦,៥០០៛
សណ្តែកសៀង៤,៥០០៛
សាច់ជ្រូក២០,០០០៛
សាច់គោ៣៨,០០០៛
សាច់មាន់(ស្រែ)២៥,០០០៛
សាច់មាន់(កសិកម្ម)១០,០០០៛
ប្រេងសាំង(Tela)២,៥០០៛

Mongbarang Village, Sangkat PhaÉ, Krong Kampong Chhnang, Kampong Chhnang Province

Email : info@kampongchhnang.gov.kh

Phone Number : (+855) 26 988 652

© 2020

All Rights Reserved by Kampong Chhnang Administration

Last update : 10 months ago