រដ្ឋបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំង

Kampong Chhnang Administration
Administrative Services
ទិដ្ឋការ និត្យាកូលកម្ម ការចុះបញ្ជី ការផ្តល់សេវា ការផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណ ការផ្ទេរសិទ្ធ
Learn More
Sectors Around Province
ព័ត៌មានទំនាក់ទំនងនិងទីតាំងនៃមន្ទីរ-អង្គភាពជំនាញជុំវិញខេត្ត
Learn More
Weather
KAMPONG CHHNANG WEATHER
CurrencyUnitBuy
USA DollarUSD/KHR14055
Australian DollarAUD/KHR12774
Canadian DollarCAD/KHR13063
Switzerland FrancCHF/KHR14085
Off-shore CNYCNH/KHR1577
China YuanCNY/KHR1579
European EuroEUR/KHR14465
អង្ករផ្កាខ្ញី ៣,១០០៛
អង្ករ IR១,៩០០៛
សណ្តែកបាយ៦,០០០៛
សណ្តែកសៀង៤,៥០០៛
សាច់គោ៣៤,០០០៛
សាច់ជ្រូក១៧,០០០៛
សាច់មាន់(ស្រែ)២៥,០០០៛
សាច់មាន់(កសិកម្ម)១០,០០០៛
ប្រេងសាំង(Tela)៣,៦០០៛

Mongbarang Village, Sangkat PhaÉ, Krong Kampong Chhnang, Kampong Chhnang Province

Email : info@kampongchhnang.gov.kh

Phone Number : (+855) 26 988 652

© 2019

All Rights Reserved by Kampong Chhnang Administration

Last update : 4 months ago